Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


zaterdag 5 februari 2011

Fietsersbond vergelijkt verkiezingsprogramma's in Limburg

PERSBERICHT

2 Maart 2011: verkiezingen van Provinciale Staten van Limburg:

Vergelijking verkiezingsprogramma’s op het fietsbeleid.

De Fietsersbond heeft een vergelijking gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten van Limburg. Het betreft de programma’s van 50PLUS, Christen Democratisch Appèl (CDA), Democraten 66 (D66), GroenLinks, Partij Nieuw Limburg (PNL), Partij van de Arbeid (PvdA), Partij voor de Dieren (PvdD), Partij voor de Vrijheid (PVV), Socialistische Partij (SP) en Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Op 50PLUS na, die zich op dat moment nog niet bekend had gemaakt, kregen deze partijen deze zomer de wensen van de Fietsersbond toegestuurd met het verzoek om hier aandacht aan te besteden.

Niet zo veel mensen zullen het te voeren fietsbeleid als doorslaggevend thema hanteren bij hun keuze tussen de verschillende politieke partijen. Maar voor degenen die het fietsbeleid zo belangrijk vinden dat ze het willen meewegen bij hun keuze, is deze vergelijking gemaakt. De programmapunten worden in deze vergelijking objectief weergegeven. Daarbij wordt geen waardeoordeel uitgesproken over de inhoud van deze programmapunten. Dat oordeel is aan de kiezer.

Over het algemeen is de respons van de partijen maar mager. Dit is niet alleen van belang voor deze verkiezingen, maar de Fietsersbond verwacht ook van de politieke partijen dat ze zoveel mogelijk van hun verkiezingsprogramma willen uitvoeren. Weinig plannen voor de fietser betekent ook weinig ambities, terwijl er nog veel verbeterd kan worden. Een goed fietsbeleid is niet vanzelfsprekend.

In woorden en aantallen voorstellen besteedt GroenLinks de meeste aandacht aan de fietsers, aflopend gevolgd door de SP, PvdD, PvdA, CDA, D66 en PVV, VVD en PNL.
50PLUS heeft één programma voor geheel Nederland. In dit programma komt het woord fiets niet voor. Omdat 50PLUS in de periode dat verkiezingsprogramma’s werden opgesteld ook niet is benaderd, wordt deze partij buiten beschouwing gelaten.

Aandachtspunten:
• Fietspaden: CDA, GroenLinks, PVV, PvdD, SP en VVD
• Fietsroutes en/of fietsverbindingen: CDA, D66, GroenLinks, PVV, PvdA en SP
• Fietssnelwegen: GroenLinks, PvdA en SP
• Fietsenstallingen: SP
• Fietsen als alternatief: GroenLinks
• Fietsen en gezondheid: D66 en GroenLinks
• Fietsen en jeugd / school: CDA en GroenLinks
• Fietsen en milieu: GroenLinks
• Fietsen en openbaar vervoer: GroenLinks en SP
• Fietsen en recreatie: CDA, D66 en PVV
• Geld voor fietsbeleid: GroenLinks en SP

Enkele bijzonderheden:
• D66 en GroenLinks zijn de enige partijen met een aparte paragraaf voor fietsbeleid.
• Het CDA wil het beleid van tractoren op verbrede fietspaden evalueren en zo nodig stoppen en terugdraaien.
• PNL heeft als enige programmapunt voor de fietser de aanleg van een doorlopend fietspad langs „Mooder Maas” van Eijsden naar de Mookerhei.
• De SP wil meer fietsenstallingen op de Limburgse stations of dat deze worden uitgebreid en verbeterd.
• Een aantal partijen behandelt (naast aandacht voor de fietser) ook het onderwerp ‘veilig verkeer’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten