Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


zondag 27 februari 2011

ChristenUnie besteedt behoorlijk aandacht aan de fiets

Met mijn excuses aan de ChristenUnie en de kiezer: hierbij alsnog in het kader van de vergelijking van de verkiezingsprogramma's voor de aanstaande verkiezingen van Provinciale Staten van Limburg aandacht voor het programma van de ChristenUnie.
Ik was de CU vergeten. Dit is weliswaar mee veroorzaakt door het feit dat de CU nu niet in de staten vertegenwoordigd is, maar dat is voor iemand die de politiek toch redelijk volgt slechts een slap excuus.

Daarom hier de citaten uit het verkiezingsprogramma van de CU:
Speerpunten sport:
De ChristenUnie richt zich op het creëren van voldoende mogelijkheden voor het beoefenen van buitensporten als wandelen, fietsen, skeeleren en kanoën.

Speerpunten mobiliteit:
De ChristenUnie wil het gebruik van niet-gemotoriseerd vervoer stimuleren: dus per fiets of te voet op korte afstanden.
Investeren in goede ontsluitingen van bedrijventerreinen voor bus en fiets door aanleg van busbanen en voor de fietspaden de kortste en aantrekkelijkste route te kiezen.(eerst gedragsbeïnvloeding, zoals carpoolen, fiets, openbaar vervoer, andere werktijden, telewerken, dan efficiënter gebruik van het bestaande wegennet, en pas als laatste de overweging het wegennet uit te breiden).

Speerpunten bedrijventerreinen:
De provincie ondersteunt de ontsluiting van bedrijventerreinen voor het openbaar vervoer en de fiets.

Hiermee scoort de CU in vergelijking tot de andere partijen een (gedeelde) derde plaats. Vooral het aspect over gedragsbeïnvloeding is onderscheidend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten