Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


zaterdag 5 februari 2011

Aantallen keren 'fiets' in verkiezingsprogramma's

Bijlage 1

Vergelijking en opsomming van de aantallen keren dat per programma aandacht is besteed aan de fiets.

1. Aantal malen het woord ‘fiets’ inclusief samengestelde woorden met ‘fiets’ (fietser, fietsvoorzieningen, fietsbeleid ed.). Letterlijke herhalingen zijn niet meegeteld.
CDA: 3
D66: 3
GroenLinks: 9
PNL: 1
PvdA: 4
PvdD: 4
PVV: 3
SP: 6
VVD: 1

2. Aantal programmapunten dat betrekking heeft op de ‘fiets’
CDA: 2
D66: 2
GroenLinks: 4
PNL: 1
PvdA: 2
PvdD: 3
PVV: 2
SP: 5
VVD: 1

3. Programmapunt ‘fiets’ gecombineerd met andere vervoerswijzen:
CDA: 1
D66: 1
GroenLinks: 1
PNL: 0
PvdA: 1
PvdD: 0
PVV: 1
SP: 0
VVD: 1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten