Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


maandag 30 april 2012

Verzoek aan ROVL om analyse fietsongelukken in Limburg

Verzoek aan ROVL om analyse fietsongelukken in Limburg

Er zijn de laatste maanden verontrustende berichten over het in verhouding meer stijgende aantal doden en zwaargewonden in het verkeer onder de fietsers. Dit is een algemene trend in Nederland die ook in Limburg aan de orde is. Er zijn signalen dat het naast jeugdige vooral relatief veel oudere fietsers betreft. Andere aanwijzingen zijn een toename van eenzijdige ongelukken en een toename van ongelukken met elektrische fietsen.
In de bijeenkomst van het Bestuursplatform van het ROVL op 5 april jl. is al aandacht besteed voor het toenemende aantal verkeersslachtoffers in de eerste maanden van dit jaar. Wij hebben dan ook onze waardering uitgesproken dat het ROVL in het meerjarig uitvoeringsplan, jaarplan en educatieplan al werk gaat maken van deze negatieve ontwikkelingen. Wij denken dat het onderstaande een bijdrage kan geven aan de activiteiten van het ROVL de komende maanden.

Wij hebben het ROVL verzocht om de gegevens beschikbaar te stellen en zo nodig nog te verzamelen over de ongelukken in 2010 en 2011 waarbij fietsers betrokken waren. Men kan zich daarbij richten op die ongelukken waarbij fietsers overleden of zodanig gewond werden dat ze in het ziekenhuis moesten worden behandeld. Wellicht kan ook aanvullende informatie worden vergaard, bijvoorbeeld van ziekenhuizen, omdat zoals bekend de politie niet alle ongelukken registreert.
Tevens hebben wij verzocht om deze gegevens te analyseren zodat er een helder beeld ontstaat over de oorzaken. Dit achten wij van belang omdat op deze wijze wellicht de bron van veel ongelukken kan worden aangepakt, en zodoende de meest adequate maatregelen kunnen worden genomen om ongelukken te voorkomen.

In het bijzonder hebben we aan het ROVL de volgende vragen gesteld:
1. Wat zijn de statistische gegeven van letselongelukken in Limburg waarbij fietsers betrokken zijn geweest.
2. Zijn er in verhouding veel jeugdigen en oudere fietsers bij deze ongelukken betrokken geweest en is er een relatie te leggen met onveilig verkeersgedrag? Speelt de toename van het aantal elektrische fietsen hierbij een rol? Zijn er extra veel ongelukken met scholieren op hun route van en naar school?
3. Zijn er ongelukken geweest met vrachtauto’s waarbij de dode hoek een rol speelde?
4. Zijn er veel ongelukken geweest op plaatsen waar de feitelijke inrichting van de weg niet overeenkomt met de richtlijnen voor weginrichting voor het betreffende type weg?
5. Zijn er in verhouding veel eenzijdige ongelukken geweest en heeft dit een relatie met de gebrekkige gladheidsbestrijding in de afgelopen winters? Zijn er veel eenzijdige ongelukken geweest met (onnodige) obstakels op fietspaden?
6. Zijn er ongelukken geweest waarbij fietsers een helm droegen en heeft het dragen van deze helm een positief effect gehad?

Jan Moors en Harrie Winteraeken

1 opmerking:

  1. Binnen een week heeft het ROVL gereageerd op onze brief. Dat op zich was natuurlijk positief. En er werden al veel statistieken over ongevallen meegestuurd. Maar op veel vragen kon nog geen antwoord worden gegeven. Dat betekent dus nogal wat huiswerk. Enerzijds voor degenen die de statistieken bijhouden. Want als meer kenmerken worden bijgehouden, wordt de waarde van de gegevens groter. Maar anderzijds ook voor ons, want de gegevens die werden toegezonden, kunnen al een beeld geven van de achterliggend problematiek.

    Aardig was ook de aandacht die L1 schonk aan de brief van de Fietsersbond. Ik werd op 1 en 8 mei voor de radio geïnterviewd en daarnaast besteedde ook het nieuws van L1TV er op 1 mei even aandacht aan.

    BeantwoordenVerwijderen