Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


zondag 15 april 2012

Fietsparkeren bij busstations en -haltes vraagt aandacht

Op zaterdag 14 april jl. samen met Raymond Oostwegel (afdeling Maastricht) het themagedeelte van de jaarvergadering bezocht van Reizigersorganisatie ROVER-Limburg (in kunstgalerij Signe, Willemstraat te Heerlen, dus op fietsafstand). ROVER is qua opzet wel vergelijkbaar met de Fietsersbond. Zij richten zich over het algemeen meer op de Provincie Limburg en wat minder op de gemeenten. Thema was openbaar vervoer en fiets. Voor wie de presentatie wil bekijken, die meldt zich maar bij mij. ROVER beseft ook terdege het belang van een goede ketenbenadering in het openbaar vervoer. Zo kwam onder andere ook het meenemen van fietsen in de trein aan de orde, zowel hier in Nederland als in de rest van Europa. Dus als je de fiets eens mee wil nemen op vakantie, kijk dan ook eens op de website van ROVER. Het fietsparkeren bij openbaar vervoervoorzieningen kreeg natuurlijk ook ruim aandacht. Voor de Fietsersbond zijn vooral de fietsenstallingen bij NS- en VEOLIA-stations aandachtspunt. Maar mijn ervaring is dat de afdelingen van de Fietsersbond ook in voldoende mate betrokken worden bij de stallingsvoorzieningen voor fietsers bij nieuwe stations en de uitbreidingen en moderniseringen van bestaande fietsparkeerplaatsen. Prorail heeft daar ook een heel programma en goede richtlijnen voor capaciteit en inrichting voor. Ook het fenomeen 'weesfietsen' bij stations is regelmatig onderwerp van overleg met gemeenten. Want hoe groot je de onbewaakte fietsenstalling, hij is altijd snel vol. Tot nu toe krijgt het fietsparkeren bij bushaltes en busstations van de Fietsersbond minder aandacht? Op zich wel logisch, want het is niet zo'n grootschalig probleem als bij treinstations. Maar ook hier zijn er wellicht knelpunten. Waarschijnlijk is dit meer aan de orde bij de kleine kernen en het buitengebied, dan in de stad? En vandaar deze oproep om eens her en der te bekijken of er verbeteringen nodig zijn. Zijn er fietsstallingsmogelijkheden aanwezig? Zijn deze modern en adequaat ingericht? En hebben deze voldoende capaciteit, of staan er nog regelmatig meer fietsen omheen. Of staan er fietsen geparkeerd bij opstapplaatsen zonder goede stalling? Probeer de behoefte in te schatten of biedt de mogelijkheid om gebrekkige stallingsmogelijkheden te melden via de website. En dan is de vervolgstap: melden bij de betreffende gemeente. Daar is het dan kwestie van gehoor vinden of vaker aandringen. Want tijdens de vergadering werd al geconstateerd dat de éne gemeente de andere niet is. Harrie Winteraeken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten