Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


woensdag 6 juli 2011

Reactie op opinieartikel ‘Niet alle fietsers zijn asociaal’

Ik ben het helemaal eens met het opinieartikel ‘Niet alle fietsers zijn asociaal’ van Teun Grooters in de regionale kranten van 5 juli jl. Hij beschrijft hoe hij en zijn vrouw naast elkaar fietsen in Schweiberg en daar rakelings worden gepasseerd door een automobilist. Onnodig gevaarlijk en hufterig gedrag. En ook ik erken dat er te veel fietsers zich in het verkeer niet gedragen zoals het hoort.
Ik wil daar nog wat aan toevoegen: “Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar rijden. Dit geldt niet voor snorfietsers”; artikel 3, lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Deze verkeersregel geldt, ook al lijkt het dat veel automobilisten het fietsers kwalijk nemen als ze het doen.

Natuurlijk mogen fietsers zich niet zodanig gedragen dat dit gevaarlijke situaties oplevert of dat het verkeer op de weg kan worden gehinderd. Maar alleen aanwezig zijn op de weg mag niet als hinderlijk worden beschouwd. Als er voldoende ruimte is om te kunnen inhalen (ook via de andere weghelft), dan is er naar mijn mening geen sprake van hinderen. Verantwoordelijk voor het inhalen is de automobilist. En hij is ook als eerste verantwoordelijk voor zijn snelheid, mocht deze fietsers van achterop benaderen. Als het goed is heeft iedereen bij het halen van het rijbewijs geleerd dat bij het inhalen van fietsers minstens 70 cm ruimte moet blijven.
Soms is het zelfs beter dat fietsers naast elkaar rijden zodat een automobilist moet afremmen en echt moet inhalen, dan dat deze met een tegenligger net langs de fietser scheert.

Harrie Winteraeken
Fietsersbond Limburg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten