Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


zondag 8 mei 2011

Actief worden voor de Fietsersbond in Limburg?

Naast vrijwilligers voor lokale afdelingen zoekt de Fietsersbond ook mensen die zich op provinciaal niveau inzetten voor de fiets. Zij houden zich bezig met iets andere onderwerpen dan de lokale afdelingen; onder andere het provinciale fietsnetwerk, provinciebrede fietseducatie en snelfietsroutes, verkeersveiligheid (ROVL) en de regiefunctie van de provincie naar de gemeenten toe. Ze onderhouden daarvoor vooral contacten met provinciale beleidsambtenaren, maar zo nodig ook met gedeputeerde staten en statenleden. Provinciale vertegenwoordigers van de Fietserbond worden daarbij ondersteund door het landelijk bureau. Voor dit lobbywerk zoeken we versterking, ook in Limburg.

Voorbeelden van activiteiten op provinciaal niveau zijn: de provincie aanspreken op haar taak als provinciale wegbeheerder, bij ambtenaren, gedeputeerde staten of statenleden, aandringen op een stimuleringsprogramma voor de fiets, fietsinvesteringen, goed fietsroute netwerk, het stimuleren van de fiets in woon-werkverkeer, aandacht vragen voor veilige schoolroutes en fietspromotie. Bij sommige onderwerpen, zoals bij herinrichting van N-wegen is vaak ook contact met betreffende Fietsersbondafdelingen van belang. De provinciale vertegenwoordigers zorgen ook voor (wat) contact en coördinatie tussen de afdelingen.

De Fietsersbond is in bijna alle provincies actief en ook in Limburg, maar we kunnen goed versterking gebruiken.

Heeft u belangstelling om actief te worden voor de Fietsersbond in Limburg, mailt u dan naar kaderondersteuning@fietsersbond.nl of bel de Fietsersbond en vraag naar Kaderondersteuning: 030 -2918171. Maar u kunt ook reageren op dit bericht via deze weblog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten