Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


dinsdag 16 februari 2016

Fietsersbond helpt ANWB met inventarisatie knelpunten recreatief verkeer Zuid-Limburg
Beste mensen,

De ANWB is afgelopen de zomer gestart met een inventarisatie van knelpunten die men ervaart bij het recreëren in de natuur en het landschap / buitengebied. En daarmee worden plekken bedoeld waar onveilige situaties ontstaan door a) de opbouw van de wegenstructuur (bv. een fietspad dat uitkomt op een drukke weg) of door b) een stuk traject/route/locatie waar veel verschillende modaliteiten (fietsers/wandelaars/wielrenners etc.) bij elkaar komen wat voor onprettige situaties zorgt. De ANWB wil namelijk tot een lijst komen waar terreinbeheerders / overheden, maar misschien ook bedrijven of groepjes inwoners iets mee kunnen.

Ondanks dat hiervoor deze zomer behoorlijk wat promotie is gemaakt, hebben ze maar ca. 30 meldingen binnen gekregen. Het vreemde is dat ze wel te horen krijgen van ANWB-leden dat zij het op bepaalde dagen te druk / onveilig vinden in Zuid-Limburg maar als je vraagt om dat aan te geven dan is het kennelijk een moeilijker verhaal. Dus…. erg weinig inzendingen, terwijl het probleem er wel is.

Janique Huijbregts, ANWB Regiomanager Zuid, vraagt nu ook de Fietsersbond om via deze link: www.anwb.nl/zuidlimburg aan te geven waar men problemen ervaart. Als we dat willen, dan kan de Fietsersbond ook als afzender op de uiteindelijke lijst worden vermeld, zodat het een meer gezamenlijk project wordt/is. Als we samen proberen om de knelpunten op te lossen, dan is zij van mening dat dit een positieve uitstraling heeft naar Limburg. Wellicht dat we rondom het te zijner tijd aanbieden van een dergelijke lijst ook gezamenlijk iets kunnen organiseren (bijvoorbeeld een netwerkdag routestructuren Limburg, maar andere ideeën zijn ook welkom).

Als je vragen hebt, schroom niet om Janique te bellen/mailen. Als er nog andere mensen/partijen in jullie omgeving zijn die een ‘pin’ kunnen plaatsen op de kaart (in de link) dan stuur dit bericht gerust door.

Hartelijk dank alvast! Mede namens Paul Lommen (een van de actieve Limburgse ANWB-leden die zich ook inzet voor dit project).

Met vriendelijke groet,

Janique Huijbregts
ANWB Regiomanager Zuid
Tel. nr, 06-26782292
E-mailadres:  jhuijbregts@anwb.nl
Geen opmerkingen:

Een reactie posten