Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


zondag 10 april 2011

19 april bijeenkomst Fietsersbond Limburg

19 april: bijeenkomst van de Fietsersbond op provinciaal niveau

De volgende punten zullen zeker besproken worden:
1. Kansen voor fietsbeleid in Limburg, speerpunten van de Fietsersbond.
2. De Fietsersbond op provinciaal niveau (lobby richting het provinciaal bestuur en politiek?, provinciale wegen, verkeersveiligheid – ROVL – en de provincie als beleidsmaker voor de gemeenten).
3. De organisatie van de Fietsersbond op provinciaal niveau en mijn functioneren als provinciaal vertegenwoordiger in het bijzonder.
4. De rol van de afdelingen, afdelings- en afdelingsoverstijgende aangelegenheden + wensen van de afdelingen voor input in het provinciaal beleid.
5. En alles wat nog verder ter tafel komt.

De bijeenkomst vindt plaats in Zorgcentrum Proteion RCG, Pollartstraat 6-8 in Roermond. Als u de bijeenkomst wil bijwonen, dan graag even met mij van te voren contact opnemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten