Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


maandag 18 augustus 2014

Wervingsbrief vacature provinciaal vertegenwoordiger Fietsersbond in LimburgTen Esschen – Heerlen, 18 augustus 2014.
Aan: diverse (bestuurs)leden van de Fietsersbond in Limburg.

  
Betreft: werving vacatures provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond in Limburg
.
Dag actief Limburgs Fietsersbondlid,

Begin dit jaar heeft Jan Moors aangegeven dat hij wegens gezondheidsredenen zijn werk als provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond in Limburg beëindigt. Inmiddels is gebleken dat een of meerdere vervangers niet vanzelf komen aanwaaien. Bijkomend is mijn (wellicht tijdelijk) extra tijdprobleem dat ik tot maart 2015 lid ben van Provinciale Staten van Limburg, waardoor mijn spaarzame beschikbare tijd voor maatschappelijke activiteiten nog verder onder druk is komen te staan. Daarbij bestaat ook de kans dat ik nu niet meer (of nog minder) als politiek onafhankelijk wordt gezien, als ik me vanuit de Fietsersbond richting provincie wend.

Vandaar dat ik in overleg met het landelijk bureau (Jan Bijlsma) nu een werving ben gestart voor de vacature van provinciaal vertegenwoordiger. Daarbij blijf ik beperkt actief als provinciaal vertegenwoordiger. Mijn verzoek aan jullie is te overwegen of jullie (evt. tijdelijk) als provinciaal vertegenwoordiger willen werken of een bepaalde klus, zoals hieronder beschreven, op je willen nemen.

Eén klus ligt al te wachten: het benaderen van de politieke partijen die (waarschijnlijk) meedoen aan de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2015. Het is gewenst dat die partijen op relatief kort termijn worden benaderd met een aantal wensen vanuit de Fietsersbond voor hun verkiezingsprogramma. Daarvoor heeft het landelijk bureau een opzet gemaakt. Maar het is ook nodig dat deze opzet wordt aangepast aan het recent vastgestelde fietsbeleidsplan van de provincie en dat wij onze eigen provinciale speerpunten presenteren.

Verder is op 20 september as. de jaarlijkse bijeenkomst van de provinciale vertegenwoordigers van het hele land. Daar kan (kunnen) de nieuwe Limburgse vertegenwoordiger(s) natuurlijk ook aanwezig zijn en leren wat de ‘baan’ zo allemaal inhoudt en kennismaken met de provinciale vertegenwoordigers uit de andere provincies.

Meer informatie kun je nog lezen in de vacaturetekst in het bericht hieronder..

Graag ontvangen we een aantal enthousiaste reacties. Stuur je reacties naar: provlimburg@fietsersbond.nl en j.bijlsma@fietsersbond.nl. Graag vóór 1 september of eerder.   

Met vriendelijke groet,
mede namens Jan Bijlsma

Harrie Winteraeken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten