Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


maandag 21 juli 2014

Elektrische fiets kopen? Ga niet over één nacht ijs!
In het Limburgse weekblad GEZIEN van woensdag 16 juli 2014 stond een uitvoerig artikel over elektrische fietsen. Het gaf me aanleiding om de redactie zondag 19 juli een briefje te sturen.

Geachte redactie,

Met belangstelling heb ik het artikel ‘Elektrische fiets kopen? Ga niet over één nacht ijs’ gelezen dat u gepubliceerd heeft op woensdag 16 juli jl. Het gaf een mooi overzicht over de elektrische fietsen en de voordelen die ze bieden. U stelde daarbij dat de bron van het artikel www.fietsersbond.nl was. Allereerst spreek ik mijn waardering uit voor uw initiatief.

Ondanks dat de Fietsersbond zijn medewerking hieraan heeft verleend, wil ik toch een opmerking maken. Naar mijn mening heeft u in het artikel een aspect van het fietsen met een elektrische fiets onderbelicht, namelijk dat het best gevaarlijk kan zijn, zeker voor oudere fietsers die zich pas zo’n fiets hebben aangeschaft..

Recente ongevallenstatistieken wijzen uit dat er met elektrische fietsen relatief meer ongelukken gebeuren met (zwaar) gewonden en zelfs doden. Het zijn vooral oudere mensen die dit overkomt. Daarbij duurt het bij oudere  mensen vaak langer eer zij bijvoorbeeld van botbreuken gerevalideerd zijn.
Oorzaken van meer ongelukken zijn dat oudere fietsers de relatief hoge snelheid niet gewend zijn, de fiets daardoor minder onder controle hebben en dat ook de reactiesnelheid bij ouderen afneemt.
Vandaar het advies om niet zomaar, en zeker niet als men al een poos niet meer gefietst heeft, op een elektrische fiets te stappen, maar bijvoorbeeld bij de leverancier fietsles te nemen.
Fietsen is gezond, zeker voor de oudere fietser doet de beweging goed, maar wel voorzichtig aan. Ga bij de aanschaf van de elektrische fiets ook niet over één nacht ijs, wat de persoonlijke veiligheid betreft.
Voor meer informatie hierover verwijs ik u ook naar het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

Ik kreeg daags daarna al een reactie van de redactie. De schrijver van het artikel was inmiddels met vakantie. Ze zullen als hij terug is, bekijken wat ze met mijn reactie doen: "We zullen e.e.a. aan hem voorleggen; wellicht dat hij in een later stadium aandacht wil schenken aan een veilig gebruik van de elektrische fiets door ouderen".


Van Marc Schrijen van het ROVL kreeg ik de volgende reactie: "Terecht stel je dat er ook een verantwoordelijkheid is bij de e-fiets gebruiker. Dat is een onderdeel van de bewustwording. Alleen samen kunnen we van de nul een punt maken en komen tot minder slachtoffers. Jammer dat men in het artikel vergeten is om dit onder de aandacht te brengen. Hopelijk publiceren ze jouw aanvulling.
Dank je wel voor je opmerkzaamheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten