Fietsersbond Provincie Limburg

Weblog van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Limburg, Rieneke van Zutphen en Harrie Winteraeken

Contact per e-mail voor beiden: provlimburg@fietsersbond.nl
Rieneke persoonlijk e-mailadres: cplvanz@ziggo.nl
Rieneke telefoonnummer 06 51 36 19 81
Harrie persoonlijk e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com. Harrie telefoon thuis: 045 522 87 20
Harrie telefoon mobiel: 06 523 756 11


donderdag 25 december 2014

E-bike is zegen, maar ook gevaar.


E-bike is zegen, maar ook gevaar.

e elektrische fiets is een zegen voor senioren, omdat ze daardoor langer mobiel kunnen blijven. Maar ze moeten zich ook bewust zijn van de gevaren. Met name de iets hogere snelheid en het gewicht van de e-bike kunnen ouderen sneller uit balans brengen. Daar komt bij dat de reactiesnelheid bij ouderen
afneemt.
Volgens HarrieWinteraeken van de Fietsersbond Limburg moet bovendien de infrastructuur voor fietsers worden verbeterd. „Fietsstroken en -paden zullen op veel plekken breder moeten worden, simpelweg omdat er nu eenmaal meer fietsers komen (toevoeging: en dat de snelheidsverschillen groot zijn).  En dat feit op zich kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Maar mensen, en dan met name ouderen, moeten ook leren met de e-bike om te gaan. Het is namelijk echt even wennen.”

Secretaris Marc Schrijen van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) vindt eveneens dat senioren zich ervan bewust moeten zijn dat aan het gebruik van de e-bike ook gevaren
kleven. ROVL heeft 2015 bestempeld tot het Jaar van de Senioren (60-plus), omdat in Limburg 26
procent van de ernstige verkeersslachtoffers in deze leeftijdscategorie valt. „Van alle dodelijke slachtoffers is 40 procent 60-plus.” Het aantal overledenen na een ongeval met de fiets lag volgens ROVL in Limburg in 2013 op elf, onder wie zeven 60-plussers. Daarbij was één e-fietser van 79 jaar.
Voor dit jaar ligt het aantal dodelijke fietsslachtoffers in Limburg tot dusver op tien, onder wie drie
60-plussers. Eén e-biker van 86 behoorde tot de dodelijke slachtoffers. „Ieder slachtoffer is er één
te veel”, stelt Schrijen. Hij wijst erop dat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben en rekening met elkaar moeten houden.
Landelijk zijn er fiets- en e-bikedagen speciaal voor ouderen, maar Limburg kent die niet, voor zover bekend bij Harrie Winteraeken. De Fietsersbond in deze provincie verwijst mensen die willen leren verantwoord met een e-bike om te gaan naar bijvoorbeeld fietsenmakers en fysiotherapeuten.

Ps: Bericht als onderdeel van een paginagroot artikel over elektrische fietsen in Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad van dinsdag 23 december 2014.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten